Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Żaneta Wierzbowska-Dudek jest organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia spraw w rewirze Sądu Rejonowego w Kielcach, który obejmuje obszar miasta: Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Żaneta Wierzbowska-Dudek zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który obejmuje: obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. Z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych – wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.