O kancelarii

Komornik Sądowy

Jako funkcjonariusz publiczny udzielam pomocy w sytuacjach, gdy do egzekucji wyroków prawa niezbędna jest interwencja komornika. Moja kancelaria zwraca szczególną uwagę na to, by odpowiednie czynności zostały wykonane jak najszybciej i z należytą starannością. Wiemy, jak ważna jest współpraca z wierzycielem. Właśnie dlatego na każdym etapie postępowania pozostajemy w kontakcie i informujemy o postępach w sprawie.

Wykonujemy działania dotyczące m.in. egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz  zabezpieczenia roszczeń. Dążąc do usprawnienia procedur, korzystamy z profesjonalnych systemów informatycznych. Pozwalają one na szybką weryfikację danych, a także ułatwiają dostęp do dokumentów dotyczących sprawy.