Systemy informatyczne

Kancelaria Komornika Sądowego posiada dostęp do systemów informatycznych ułatwiających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

 

OGNIVO

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką obsługę zapytań oraz zajęć egzekucyjnych drogą online, pomiędzy bankami a kancelarią komorniczą. Pozwala to na znaczne przyspieszenie wykonania zadań, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na kierowanie zapytań o dłużnika drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza uzyskanie niezbędnych informacji dla prowadzonego postępowania egzekucyjnego o dłużniku.

EPU

Kancelaria posiada dostęp elektroniczny do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który obsługuje Elektroniczne Postępowanie Upominawcze tzw. „e-sąd” daje możliwość składania dużej ilości wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania dłużnika.

    

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.

CBDKW

Dostęp elektroniczny do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców umożliwia składanie zapytań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przyczyniając się do sprawnego pozyskiwania informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika.

KOMORNIK ONLINE

Elektroniczny bezpieczny szyfrowany dostęp dla wierzyciela za pośrednictwem systemu informatycznego.